• KLIENT: Obec Vřesina
  • MÍSTO: Vřesina, Česká republika
  • DATUM: 2012

Projekt řešil úpravu a aktualizaci původní projektové dokumentace. Řešené úpravy a aktualizace základní školy vycházely z aktuálních potřeb školy, které již neodpovídaly původnímu projektu. Stavební úpravy základní školy zahrnovaly zejména nástavbu 3.NP a zateplení stávajícího objektu. Dispozičně došlo k novému rozmístění učeben, zázemí učitelského sboru, šaten, školní družiny. Výtvarné řešení stávajícího objektu ZŠ je provedeno probarvenou dekorační omítkou na kontaktním zateplení v odstínu – sytě červená. Hmota nástavby je řešena v odstínu světle šedé, tak aby působila odlehčeným dojmem oproti spodní částí stávajícího objektu – sytě červená fasáda. Sytě červenou fasádu stávajícího 1.PP – 2.NP doplňují písmena a číslice nepravidelně umístěné na fasádě v provedení nátěrem bílé barvy.

Team:
David Kotek

Podobné projekty

Chceš místo u nás?