HomePortfolioHOUSING

VILLA FAN

NEW CONSTRUCTION

  • CLIENT: Gabriela Sedmidubská
  • MÍSTO: Kunčice pod Ondřejníkem, Czech Republic
  • STUDY: 2015

Zadáním této studie bylo vytvořit bydlení pro 3-člennou rodinu – manželé + syn, s případnou možností rozšíření a pojmutí kapacit při rozšíření rodinného kruhu. Pozemek se nachází v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Objekt je situován co nejblíže příjezdové komunikaci tak, aby se minimalizovala plocha příjezdových cest a chodníků. Objekt jako celek tvoří 3 objekty – garáž + hlavní část domu + klidová část. Svým vějířovitým uspořádáním vznikají různé prostory dle funkcí. Ve vstupní části dům vytváří ´náruč´a vítá tak návštěvníky i obyvatele. Na straně zahrady se plně otevírá světovým stranám i výhledům. Garáž se staví kolmo vůči komunikaci a maximálně tak zjednodušuje vjezd do objektu. Dům je převážně uvažován jako prefabrikovaná panelová dřevěná stavba v kombinaci se zděnými částmi na severní straně. Dřevěný konstrukční materiál bude v některých částech interiéru přiznaný v kombinaci s omítkami.
Na podlahách je uvažováno se stěrkami, tak aby se minimalizovaly podlahové spáry. Ve většině obytných ploch bude použito podlahového topení. Okenní rámy budou hliníkové, v šedých odstínech.
V exteriéru bude použito pouze přírodních materiálů! Skládaná lámaná dlažba žula nebo pískovec na příjezdové ploše a chodnících. V některých částech (schodiště, chodníčky) bude dlažba použita v kombinaci s materiálem v duchu železničních pražců – dřevěné hranoly usazené do zeminy. Venkovní terasa hlavní, bude vyskládána pouze z těchto hranolů a plynulým skládáním přejde ve schodiště ze stejného materiálu vedoucí k jezírku. Stejná zpevněná plocha bude dále užita i na plochy okolo zahradního posezení a sauny.
Cílem materiálového řešení je použití lokálních zdrojů a celková minimalizace různorodosti materiálu v celé stavbě.

Team:
David Kotek, Petr Kundrát

Podobné projekty

Chceš místo u nás?