• KLIENT: FC Baník, a.s.
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2012-2013

Našim úkolem bylo navrhnout koncepci stadionu pro zhruba 20.000 lidí, který je situován ve stopě stávajícího stadionu na Bazalech. V konceptu vycházíme ze stávajících urbanistických a sociálních vazeb, navazujeme na ně a posilujeme je tak, aby byly zachovány všechny kvality v soudobém přepisu moderních technologií a bezpečnosti. Zásadním parametrem návrhu je současná situace stadionu zapuštěného v kopci. Tento stávající determinant chceme posílit a zatraktivnit. Celý stadion formujeme tak, aby úžasný výhled na Moravskoslezskou metropoli byl fascinujícím pozadím pro drama utkání, her a pořádání akcí. Tribuny mají průběžný ochoz, který zajišťuje výhledy všemi směry. Jak ven, tak dovnitř. Celkový tvar kopíruje navíc siluetu kopce, který doplňuje a zbytečně jej nenavyšuje. Stadion má i při své velikosti přiměřené měřítko k okolním objektům a to díky svému zahloubení. Je to jedinečný fenomén stadionu v kopci nad městem. Chceme místo nenásilně doplnit a nevytvářet zbytečnou dominantu. Chceme kvalitní architekturou a bezvadně funkčním prostorem navázat na moderní výstavbu v krajském městě, být důstojným protipólem multifunkční haly v plynojemu Dolních Vítkovic a zařadit tak Ostravu po bok významných kulturních měst Evropy s industriální stopou.

Team:
David Kotek, Ruda Muller, Martin Tománek, Oldřich Bajger, Pavel Nitra, Jan Muller, Lucie Kluzová

Podobné projekty

Chceš místo u nás?