• KLIENT: Statutární město Ostrava
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2012

Parcely, na kterých bude zařízení umístěno, jsou součástí sídlištní zástavby. Sportovní zařízení bude sloužit převážně potřebám vedlejší základní školy. Dále se předpokládá využití pro mimoškolní aktivity a pro potřeby sportovního klubu a městské části. Navržený objekt sportovního zařízení dotváří urbanistickou strukturu městské části. Svým umístěním se stává výrazným prvkem a ikonou daného místa. Svým tvarovým a materiálovým řešením se stává dominantou městské části a lákadlem pro návštěvníky. Funkčním řešením nabízí široké možnosti využití. Nová sportovní budova bude umístěna na jiho – východní straně stávající budovy základní školy. Objekt bude krystalického tvaru a se stávající budovou školy bude propojen dvoupodlažním spojovacím krčkem pro snadný přístup žáků. Navržená kapacita je 1027 míst k sezení (z toho 8 míst pro ZTP). Provoz objektu bude rozdělen do tří podlaží. Všechna podlaží budou propojena komunikačním jádrem se schodištěm a výtahem. V okolí budou vybudovány plochy pro parkování.

Team:
David Kotek, Ruda Müller, Petr Kundrát

Podobné projekty

Chceš místo u nás?