• CLIENT: Private person
  • PLACE: Ostrava, Czech Republic
  • DATE: 2013-2015

Hlavním mottem bylo vilu osvobodit ze zarostlé krajiny, povýšit ji na pomyslný piedestal a navrátit jí tak význam a honosnost, který původně měla. Předchozí majitelé jen brali, ale vile nic nedávali zpět. Cílem bylo odhalit historickou stopu a na ni s pokorou navázat. Tedy žádná replika, žádná hra na první republiku, ale pokračovat současností. Inspirací nám byl jak znovuobjevený obraz Oskara Kokoschky, tak záhadná Judita Gustava Klimta, která je k vidění v ostravském Domě umění. Koncept spočíval ve vyčištění prostoru a hmoty, zachování autenticity doby, geometrie dekorací a zvýraznění nástupů a vstupu do objektu.

Team:
David Kotek, Petr Kundrát, Valerie Zámečníková, Jan Müller

Chceš místo u nás?