• KLIENT: manželé Krčovi
  • MÍSTO: Karlík, Česká republika
  • DATUM: 2010

Urbanistické schéma vychází z parcelace a jediného možného dopravního napojení na obslužnou komunikaci. Vstup a vjezd na pozemek je tedy situován na západní stranu pozemku. Vlastní hmoty domu a garáže jsou vůči sobě posazené tak, aby na sebe přirozeně provozně navazovaly a přitom vytvářely přirozená záda vnitřní společenské zóně. Objemová a výrazová koncepce je založena na jednoznačném kontrastu parterového prosklení, které prakticky tvoří výřez do základní hmoty domu. V důsledku se toto schéma orientované na jih projevuje přirozeným prolínáním exteriérových a interiérových společenských zón. Hmota vlastního domu navíc graduje v západním nároží, kam vystoupá a uvozuje tak vstup. Dispozičně jsou provozy v domě navázány na centrálně orientovaný obývací pokoj s jídelnou. Na západní straně na něj navazuje hostinská zóna, na východní straně klidová zóna dospělých. Sekce dětí je v patře na západní straně domu, přístupná přes schodišťovou galerii s knihovnou.

Team:
David Kotek, Oldřich Bajger, Alžběta Broďániová, Robin Vašnovský, Pavel Nitra, Luboš Miketa

Podobné projekty

Chceš místo u nás?