• KLIENT: Město Ostrava
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2010

Projekt Cheopsova pyramida nad Ostravou byl od první myšlenky o něm koncipován jako akce zaměřená na zkoumání měřítka v architektuře s tím, že její průběh byl provázen snahou přiblížit architektonické vnímání měřítka laické veřejnosti. Vytyčení čtverce o velikosti základny Cheopsovy pyramidy v Gíze do městské struktury centra Ostravy, do vrcholů tohoto čtverce umístění prostorových „pat“ hypotetické pyramidy s reflektory pro následné vysvícení hran jehlanu o velikosti skutečné Cheopsovy pyramidy. Po ukončení celého projektu jako připomínka této události, ale také jako trvalá fyzicky přítomná stopa umožňující porovnání velikosti Cheopsovy pyramidy s městskou ostravskou strukturou i nadále, byly do pozic nároží základny hypotetické pyramidy vloženy mosazné plakety o velikosti 30×30 cm se základními údaji o velikosti Cheopsovy pyramidy v Gíze.

Team:
David Kotek

Podobné projekty

Chceš místo u nás?