• KLIENT: Statutární město Ostrava
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2009

Z architektonického hlediska je objekt řešen jako jednoduchá úzká dlouhá jednopatrová hmota. Na konci ukončena 18 metrovou hodinovou věží s plochou vymezenou pro propagaci kulturního dění v Ostravě. Věž je koncipovaná jako lehká ocelová konstrukce s transparentním opláštěním z nerezové sítě. V horní části s hodinami je pak pokryta bondovými deskami v bílém lesklém provedení. Změnou prošla také kašna před vstupem do výpravní budovy. Nově se stává ze tří kompozičních prvků situovaných do jedné pohledové osy při příchodu od domu s věží: tryska s vodotryskem, původní „růže“ a pítko. Došlo také k úpravě parkoviště podél administrativní budovy Českých drah a k rozšíření trolejbusové smyčky a tím ke změně tvaru a velikosti středového ostrůvku. Nový mobiliář je navržen v návaznosti na výrazovost a geometrii ostatních úprav v tomto prostoru. Kosodélník se projevuje v geometrii laviček, dominantní kusy lavic kolem kašny jsou řešeny na půdoryse písmene S, ostatní prvky jsou materiálově odvozené od kapotáže přístřešku a obkladů na výpravní budově. V rámci celkové akce estetizace bylo řešené území ozeleněno s ohledem na funkčnost a estetiku celého území s návazností na celkový kompoziční záměr.

Team:
David Kotek, Oldřich Bajger, Zuzana Sýkorová, Petr Kittrich, Pavel Nitra

Podobné projekty

Chceš místo u nás?