• KLIENT: Město Třinec
  • MÍSTO: Třinec, Česká republika
  • DATUM: 2013

Průvodním motivem celého památníku je individualita lidské bytosti jako takové, proto byl navržen takový pomník, který reprezentuje každé jméno a nezobecní se na všechna jména. Pomník je tvořen 381 částmi. Každá tato část odpovídá jednomu konkrétnímu člověku. Základním parametrem se stala časová osa, která znázorňuje délku života jednotlivých lidí. Každý člověk poznamená krajinu, místo, ve kterém žije, něco po sobě zanechá, a když odejde, zůstanou po něm vzpomínky viditelné v přírodě ještě dlouhou dobu. Samozřejmě i tyto oběti po sobě ze svého života něco zanechaly, proto je v našem návrhu jejich život znázorněn nehmotnými výřezy v objemu pomníku. Naopak čas, který jim byl vzat, je zobrazen hmotně v podobě 381 ocelových čtvercových profilů, které symbolizují stopy, vzpomínky, přírodu, kterou tito lidé ještě mohli po sobě zanechat a zároveň ukazují, kolik času bylo konkrétním lidem odebráno.

Team:
David Kotek, Martin Křivánek, Pavel Nitra

Podobné projekty

Chceš místo u nás?