HomePortfolioOBČANSKÉ STAVBY

OBECNÍ ÚŘAD PUSTÁ POLOM

REKONSTRUKCE / CENA STAVBA MSK 2010

  • KLIENT: Obec Pustá Polom
  • MÍSTO: Pustá Polom, Česká republika
  • DATUM: 2010

Při hledání koncepce urbanistického řešení se vycházelo z vývoje daného území v minulosti. V minulosti byla struktura obce tvořena dvěma hlavními cestami, které se na severu a jihu spojovaly. Při hledání polohy nového objektu byly zohledněny veškeré možnosti, které tvar, sklon a orientace území nabízely. S přihlédnutím k dispozičnímu řešení architekti přistoupili ke koncepci dalšího traktu rovnoběžného s hlavním uličním traktem stávajícího domu. Takto vytvořená hmota rozdělila území na několik různých prostorů – prostor před hlavním vstupem, prostor pro dvůr a směrem ke spojovací komunikaci (s navrženým přilehlým parkovištěm) je území řešeno jako veřejná zeleň. Předprostor před hlavním vstupem je doplněn vodním prvkem, který odkazuje na existenci bývalé studny, jsou zde umístěny lavičky. Dvůr je řešen jako klidový prostor s možností odpočinku a využití jeho stinné polohy. V soutěži „Nejkrásnější obecní úřad či radnice“ získal tento obecní úřad speciální ocenění.

Team:
David Kotek, Alžběta Broďániová, David Mikulášek

Podobné projekty

Chceš místo u nás?