• KLIENT: město Boskovice
  • MÍSTO: Boskovice, Česká republika
  • DATUM: 2012

Hlavním úkolem tohoto projektu bylo ověřit možnost umístění Městské knihovny Boskovice do objektu bývalého Telecomu. Je však potřeba chápat tento projekt v širších souvislostech, a proto se snažíme vytvořit komplex kulturního centra nejen jako sleď tří sousedících domů, ale jako organický fungující celek. Objekt městské knihovny, klub seniorů s kavárnou a regionální oddělení. Všechny tři objekty jsou propojeny společným dvorem, který kromě parkování umožňuje možnost konání kulturních akcí v exteriéru. Dalším důležitým aspektem je možnost průchodu mezi domy. Jenž propojuje dvě frekventované ulice.

Team:
David Kotek, Kateřina Holenková

Podobné projekty

Chceš místo u nás?