HomePortfolioOBČANSKÉ STAVBY

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

KONVERZE - DŮM ROKU 2014 - ČESTNÉ UZNÁNÍ

  • KLIENT: Ostravská univerzita v Ostravě
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2013-2014

Cílem rekonstrukce objektu Ostravské univerzity bylo vytvoření plnohodnotné vysokoškolské budovy a vybudování komplexní výukové a výzkumné základny Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Řešení interiéru vychází z celkové koncepce řešení celého objektu. Základními požadavky byla jednoduchost a přehlednost při zachování určité příjemnosti prostředí vycházející z účelu budovy. Prostory lze rozdělit podle funkce na učebny a výukové prostory, laboratoře, pracovny, komunikační prostory (chodby, schodiště, výtahy) a servisní prostory (šatny, sociální zařízení, kuchyňky, denní místnosti). Velkokapacitní posluchárna je navržena se stupňovitou konstrukcí hlediště. Vstupy do učeben jsou zdůrazněny červeným obkladem. Niky po zrušených dveřních otvorech jsou využity pro sezení. Sezení na chodbách je doplněno sedáky a stolky. V některých místech z chodeb vybíhají prosklené boxy na fasádě, které jsou vybaveny stolky a židlemi pro samostatné studium nebo odpočinek. Venkovní prostor je vybaven parkovými lavičkami a sedáky, což přispívá k využitelnosti prostranství jako místa pro komunikaci a odpočinek studentů.

Team:
David Kotek, Kateřina Holenková

Podobné projekty

Chceš místo u nás?