• KLIENT: Klinika LLC
  • MÍSTO: Ostrava Česká republika
  • STUDIE: 2017

Zadáním této studie byla rekonstrukce polyfunkčního objektu v Ostravě – Porubě a návrh nového dispozičního a tvarového
řešení vlivem změny provozu na Zdravotnické zařízení – Laserové léčebné centrum. Návrh koresponduje se zadáním vnitřního programu, logikou provozů z hlediska konzultací Krajské hygienické stanice a dalšími limitami objektu. Stavba je v základu jednoduchý kubus, s výrazným hlavním vstupem zastřešeným mohutnou střechou na sloupech. Tuto koncepci nové řešení plně respektuje a stávající objekt ´pouze ´ doplňuje (vlivem nových provozů) o balkóny (lodžie) a vykonzolovanou část centrální recepce. Nové balkóny nabídnou možnost přímého kontaktu pacienta s vnějším prostředím a nabídnou zasloužený odpočinek. Celým objektem prostupuje komunikační jádro se schodištěm a výtahem, na které navazují instalační prostupy. V části je rozšířeno o ŽB ztužující stěny. Toto řešení je v návrhu respektováno tak, aby nemuselo dojít k dodatečným statickým zajištěním a podobným nadbytečným řešením. Dispozice reaguje i na zachování umístění stávajících ŽB ztužujících stěn ve všech patrech. Návrh řeší fasádní materiály jedoduchým základním přístupem. V prostorách, v doshau kolemjdoucích umisťuje deskový materiál (cembonit, fundermax apod.) s vysokou mechanickou odolností. Ve vyšších patrech pak dochází k práci s omítkou a rámováním oken. Přidané hmoty balkónů jsou navrženy v dřevěném obložení tak, aby byly pro pacienty co nejpříjemnější. Hlavní konzola recepční části je naopak maximálně prosklený box, který plně a na první pohled odhaluje jasný vnitřní provoz objektu.

Team:
David Kotek, Petr Kundrát

Podobné projekty

Chceš místo u nás?