• KLIENT: Statutární město Ostrava
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2011 - 2015

Navrhovaná kompozice objektu IVC vychází z tvaru pozemku. Zpracovatel chtěl navrhnout objekt, který splní prostorové nároky zadavatele, bude mít jednoduchý a silný koncept vycházející z daného prostředí a současně vytvoří přirozený „přechod“ mezi obytnou zástavbou stávajícího sídliště, jeho občanskou vybaveností a klidovou (hospodářskou) částí veřejně významné stavby, jakou integrované výjezdové centrum bezesporu je. Tvar objektu sleduje lomenou linii při západní a jižní hranici stavebního pozemku. Kompaktní hmota objektu mění svou šířku i výšku v souvislosti s dispozičními nároky v objektu a svou orientaci vzhledem k prostorovým možnostem území. Objekt je hmotově členěn pouze průjezdy do dvorních částí, kompozicí teras, lodžií a oken. Jižní část objektu, hlavní administrativní trakt, rozděluje svou polohou a orientací venkovní zpevněné plochy na přední výjezdový a zadní manipulační prostor, oba napojené na obslužné komunikace areálu. Jihozápadní plocha navazující na výjezdový dvůr je koncipována jako reprezentativní veřejná plocha, což umocňuje monumentální vstup do objektu. Návrh doplňují sportovní plochy, které jsou v areálu rozmístěny v souladu s potřebami jednotlivých složek IZS. Vstupy do objektu jsou rozmístěny dle dispozičního řešení jednotlivých provozních bloků. Kromě společného hlavního vstupu má svůj služební vchod každá ze složek IZS. Hlavní vstup je zvýrazněn označením dle požadavků zadavatele, symbolem telefonu a číslicemi 112 a dále názvem Ostrava – Jih, Integrované výjezdové centrum. Materiálové řešení podporuje čistotu a jednoduchost hmoty. Objekt má jednoduchou fasádu vytvořenou pomocí kontaktního zateplovacího systému. Výrazným prvkem fasády je nepravidelné rozmístění teras, lodžií a pásových oken.

Team:
David Kotek, zuzana Sýkorová, Zbyněk Jendryka, Ondřej Koutňák, Petra Paciorková

Podobné projekty

Chceš místo u nás?