• KLIENT: Multi Veste Czech Republic, s.r.o.
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2012

Cílem II. fáze je funkční doplnění zástavby v návaznosti na realizovanou první etapu a stávající objekty. Umisťování domů, hmot a objemových struktur vytváří, formuje a definuje prostory mezi nimi. Druhá etapa je tou, která na tomto principu doplňuje stávající strukturu kolem nového náměstí na Karolíně, jednoznačně definuje charakter ulic, definuje veřejný, polosoukromý a soukromý prostor, a s konečnou platností vymezuje vlastní náměstí. Základní urbanistické schéma je pokračováním první etapy záměru, kterou se snaží přirozeně doplnit. To vše s jasnou vazbou na následující etapy způsobem, který umožní eventuálně rozvíjet kterýkoliv ze současně známých scénářů budoucího rozvoje města. Dominantou u vstupu do území bude administrativní budova, která obsahuje 14 nadzemních podlaží. Stavba svou hmotou reaguje na klesající niveletu sousedních Frýdlantských mostů, respektive vytváří napětí tím, že se podél klesající vozovky z Frýdlantských mostů postupně zvedá, až vygraduje do hmoty nad vstupním předprostorem. Nově navržené veřejné plochy jsou doplněny novou zelení a vhodně umístěnými prostory vyčleněnými pro umělecká díla. Zpevněné plochy využívají nerovnost území ve východní části a oživují tak rutinní rovinný charakter.

Team:
David Kotek, Martin Tománek, Oldřich Bajger, Ondřej Haas, Barbora Štefková, Ondřej Klimek, Monika Klimková Žebráková, Valerie Zámečníková, Hana Dostálová, Kateřina Holenková, Zbyněk Jendryka, Petra Paciorková, Jan Müller

Podobné projekty