• KLIENT: Multi Veste Czech Republic, s.r.o.
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2012

Cílem II. fáze je funkční doplnění zástavby v návaznosti na realizovanou první etapu a stávající objekty. Umisťování domů, hmot a objemových struktur vytváří, formuje a definuje prostory mezi nimi. Druhá etapa je tou, která na tomto principu doplňuje stávající strukturu kolem nového náměstí na Karolíně, jednoznačně definuje charakter ulic, definuje veřejný, polosoukromý a soukromý prostor, a s konečnou platností vymezuje vlastní náměstí. Základní urbanistické schéma je pokračováním první etapy záměru, kterou se snaží přirozeně doplnit. To vše s jasnou vazbou na následující etapy způsobem, který umožní eventuálně rozvíjet kterýkoliv ze současně známých scénářů budoucího rozvoje města. Dominantou u vstupu do území bude administrativní budova, která obsahuje 14 nadzemních podlaží. Stavba svou hmotou reaguje na klesající niveletu sousedních Frýdlantských mostů, respektive vytváří napětí tím, že se podél klesající vozovky z Frýdlantských mostů postupně zvedá, až vygraduje do hmoty nad vstupním předprostorem. Nově navržené veřejné plochy jsou doplněny novou zelení a vhodně umístěnými prostory vyčleněnými pro umělecká díla. Zpevněné plochy využívají nerovnost území ve východní části a oživují tak rutinní rovinný charakter.

Team:
David Kotek, Martin Tománek, Oldřich Bajger, Ondřej Haas, Barbora Štefková, Ondřej Klimek, Monika Klimková Žebráková, Valerie Zámečníková, Hana Dostálová, Kateřina Holenková, Zbyněk Jendryka, Petra Paciorková, Jan Müller

Podobné projekty

Chceš místo u nás?