• CLIENT: Povodí Odry s.p.
  • PLACE: Ostrava, Czech Republic
  • STUDY: 2016

Investičním záměrem zadavatele byl primárně požadavek na rekonstrukci opláštění administrativní budovy a celkové snížení energetické náročnosti. Výsledkem je návrh nového vzhledu objektu, rekonstrukce otopného systému a navržení možností využití obnovitelných zdrojů energie. Na střeše budovy je umístěn alternativní zdroj energie a veškerá dešťová voda je jímána do zásobníku a využívaná k druhotnému zpracování. Součástí je také úprava vnitřního bloku parkoviště a návrh na zvýraznění hlavního vstupu do budovy.

Team:
David Kotek, Zuzana Sýkorová, Ondřej Klimek, Hana Zamastilová, Alžběta Broďániová, Petra Paciorková, Pavel Nitra

Podobné projekty

Chceš místo u nás?