• CLIENT: Servis Armatur s.r.o.
  • PLACE: Paskov, Czech Republic
  • STUDY: 2016

Zadáním studie bylo vytvoření návrhu administrativního objektu a průmyslové haly. V rámci stávajícího provozu a současných objektů došlo k vytvoření návrhu nového dopravního systému obsluhy celého provozu v přímé návaznosti na administrativní budovu. Nové administrativa je oproti ostatním objektům v areálu vystrčena do příjezdové ulice, kde fasáda tvoří zároveň hranici pozemku.
Vnitřní uspořádání objektu obsahuje vstupní a kancelářské prostory s doplňujícím zázemím a kancelářemi. V patře je objekt doplněn o bytovou jednotku a další zasedací prostory.
Do objektu je vloženo atrium, které tak vytváří zároveň koridor pro denní světlo ale i důležitou odpočinkovou zónu pro zaměstnance, odcloněnou od celého průmyslového areálu.
Na objekt administrativy navazují dvě haly přičemž první bude sloužit pro výrobu nových produktů a druhá bude tzv. nástřiková.

Team:
David Kotek, Petr Kundrát, Daniel Szkwara

Podobné projekty

Chceš místo u nás?