• KLIENT: LUMIUS, spol s.r.o.
  • MÍSTO: Sviadnov, Česká republika
  • REALIZACE: 2014 - 2016

Z urbanistického pohledu je hmota na pozemku umístěna tak, aby zapadala do širších souvislostí území, parkoviště je koncipováno jako land art. Před vstupem do sídla byl vytvořen kvalitní veřejný prostor se schovaným parkovištěm, a zadní část sídla reaguje na prostor rozsáhlé zahrady, která může byt využita jak pro venkovní aktivity včetně travnatého fotbalového hřiště, tak i jako místa k relaxaci uprostřed pracovního dne. Lumius je sestaven jako dvoupodlažní rozehraná nepředvídatelná kompozice hmot, s bonusem příjemných foyer v celém objektu, které sídlo povyšuji na komfortnější architekturu, než je běžná produkce. Vstup do sídla energetických služeb pravě značí velkolepé foyer prostupující dvě podlaží, se zelenou, travnatou stěnou, jde i ven ze sídla, a příjemně občerstvuje prostor a vita návštěvníky i pracovníky každý den. Provozní řešení zahrnuje umístění hlavního obchodního sálu a jídelny do 1. np a ostatní pracoviště jako kanceláře účtáren, právníků i ředitelů do 2. np. Každé patro disponuje hygienickým zázemím a v 1. np je rozšířeno o technické zázemí objektu, se snadným přístupem z úrovně terénu jak automobilem, tak pro pěší. Sídlo nabízí i několik ekologických řešeni, jako například použiti větrné elektrárny.

Team:
David Kotek, Ondřej Klimek, Hana Zamastilová, Petra Paciorková

Podobné projekty

Chceš místo u nás?