• KLIENT: GRANDE FURIOSO, s.r.o.
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2014

Základními determinanty návrhu jsou údaje o povodňové aktivitě v území, dále možnosti přístupů a vjezdu na pozemek a v neposlední řadě vedení inženýrských sítí. Na pozemku budou umístěny 3 hlavní stavební objekty. Administrativní budova, servisní hala a překladiště. Hlavní důraz v návrhu byl kladen na administrativní objekt, který bude částečně umístěn na „nožičky“. Objekt se sestává z různých prostor, které jsou řešeny jako samostatné jednotky se svými požadavky, které jsou navzájem propojeny komunikacemi a potřebným zázemím. Vzniká tak objekt „clusteru“, jehož výraz by měl působit dynamicky a nadčasově. Pro podpoření návrhu byla volena ocelová konstrukce celé stavby, která v budoucnu umožní případný rozvoj objektu. Detaily objektu jsou navrženy v kombinaci přírodních materiálů, jako je kámen, sklo a ocel. Objekt byl vynesen ocelovými sloupy tvaru V. Servisní hala je navržena jako jednoduchá ocelová konstrukce. Překladiště je otevřený, nevytápěný prostor, sloužící k zakrytí překládaného materiálu vůči povětrnostním vlivům.

Team:
David Kotek, Patricia Moreno Ramos, Petr Kundrát

Podobné projekty

Chceš místo u nás?