• CLIENT: Group of volunteer firemne, Pustkovec
  • PLACE: Ostrava, Czech Republic
  • DATE: 2016

Cílem projektu bylo vybudovat zcela novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče v městském obvodu Ostrava – Pustkovec. Navržená novostavba nahradí stávající nevyhovující objekt a poskytne nové potřebné a moderní zázemí, jaké si hasiči z Pustkovce, kteří se pravidelně umísťují v soutěžích na předních pozicích, zaslouží. Budova byla navržena s ohledem na morfologii terénu a snížení provozních nákladů. Jako výraz ocenění práce, kterou hasiči odvádějí, zde nalezneme zeď cti.

Team:
David Kotek, Ondřej Klimek, Zuzana Sýkorová, Jan Pokorný

Podobné projekty

Chceš místo u nás?