• KLIENT: městský obvod Poruba
  • MÍSTO: Ostrava, Česká republika
  • DATUM: 2016

Koncept je založen na trajektorii pohybu a volná místa jsou vnímaná jako místa setkávání. Studie předprostoru navrhuje posilovat silné stránky místa a vytvořit z něj kvalitní městský prostor kde chodec je na prvním místě. Do prostoru ulice 17. listopadu vstupuje nový prvek dopravy – moderní tramvajová trať, která je vedena v zelených kolejích. V místech zastávek MHD dochází k zúžení komunikace za účelem zpomalení dopravy a vytvoření bezpečného přechodu silnice. Důraz je kladen na umění v prostoru.

Team:
David Kotek, Daniel Szkwara, Hana Zamastilová, Lenka Měchurová

Podobné projekty

Chceš místo u nás?